چهارمین قسمت از فیلم دیدار دو همسنگر از مجموعه فیلم های کمدی لورل و هاردی و اعمال بسیار جذاب و دیدنی آنها در مهمانی لورل در خانه هاردی .