کنسرت ترانه ی " عشق نهان " از آلبوم " حسرت " کاری از سید فواد حجازی ، محمد اصفهانی و شهرام حسن زاده . « دل بـردی از مـن به يغـما / ای ترك غارتگر من / ديدی چه آوردی ای دوسـت / از دسـت دل بر سـر من / عشـق تو در دل نـهان شد / دل زار و تن ناتوان شد».