برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور حجت الاسلام رسایی و دکتر کوشکی با موضوع بخش روایت تاریخی تاریخچه فعالیت های سازمان تروریستی مجاهدین خلق از مبارزه تا تبدیل شدن به یک سازمان تروریستی. با روایت دکتر کوشکی .