کلیپی بسیار زیبا و دیدنی از یک نوزاد که با علاقه و اشتیاق خاصی و بطور جالبی به یک کتاب نگاه می کند .