" نانو و ساخت لوله کربنی " استفاده از فناوری نانو برای ساخت تراشه کامپیوتری و همچنین ساخت لوله کربنی که محکمتر از الماس است و صد برابر نیز از فولاد محکمتر است و قابلیت رسانایی دارد . همراه با زیر نویس انگلیسی .