" محبت را ببین / دگر چیزی نگو " گزیده ای از فرمایشات صمیمانه و سرشار از عطوفت حضرت امام و ابراز دلخوری و خشم ایشان از کوتاهی دولت بنی صدر در جمع خانواده معظم شهدا .