دوربین مخفی و لحظاتی شاد برای کسانی که دوست دارند زیاد بخندند به همراه حرکات بسیار دیدنی از یک خلبان .