قسمت اول از فیلم در جستجوی کار با بازی لورل و هاردی ، که به دنبال شغل می گردند و با تمیز کردن خیابان شروع می کنند و ادامه ماجرا رو خودتون ببینید .... .