قسمت دوم از مجموعه زیبای حدیث سرو با عنوان " فتح و ظفر " که به زندگی علامه قاضی طباطبایی می پردازد .