نماهنگ بسیار زیبا و دلنشین علی خدایی با نام " تجلی نور " . « به سوز می زنی ای ساز، پرگداز بزن، که وقت راز و نیاز است، دلنواز بزن » شعر از خلیل جوادی .