دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان فرهنگی در خارج از کشور، ایشان در این دیدار تأکید کردند: اقتدار فرهنگی اقتدار حقیقی در دنیا است، و نیز اشاره کردند: وظیفه سنگین سفیران فرهنگی ارائه تصویر درست از انقلاب و نظام اسلامی است .