آنونس فیلم "فریاد یک نفس" . " فریاد یک نفس" به کارگردانی "حمید زرگر نژاد" که با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی با زیر نویس انگلیسی به مدت 60 دقیقه تهیه شده است که به مشکلات زنان شیمیایی آسیب دیده از حملات شیمیایی می پردازد.