از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، پس چرا منتظرین ؟؟؟ صحنه‏های طنز و بسیار جالب از دنیای شاد دیگران در هر جای جهان .