وداع با حاج رضوان برای ماست که از خود دور افتاده ایم وگرنه که ایشان مدتهاست رسیده اند . بخشهایی تاریخی از مراسم پرشور اما جانگداز تشییع پیکر غرق به خون حاج عماد مغنیه با حضور چشم گیر مردمدر زیر بارش باران (پخش شده از شبکه المنار). به مدت 5:19