امام خمینی(ره): « نهضت برای اسلام دنباله نهضت انبیاست و محصور به یک کشور نیست » . قسمتی از بیانات امام خمینی (ره) در تبین چشم انداز انقلاب ایران .