شعر و نماهنگ گروه فیتیله این بار با موضوع کفش و بستن بند کفش . « برای بستن بند ، حالا نگاه کن به من ، بند چپ و بند راست ، از روی هم رد میشن » .