دومین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع سیر تحولاتی دانشگاه ها از ابتدای پیروزی انقلاب. آنچه که بود و آنچه که شد و آنچه باید میشد .