برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات آقای جلال رفیع از دوران شکنجه های سخت ایشان در زندان ساواک، همراه با تصاویر باز سازی شده . « انتظار شکنجه از خود شکنجه شدن بد تر است ».