برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات دوران مبارزه سیاسی خانم شهین دخت جعفری و بیان نحوه شکنجه و بازجویی ایشان توسط ساواک، همراه با تصاویری باز سازی شده از خاطرات .