گوشه هایی از مستند " انقلاب اسلامی در قاب غرب " . در این برنامه سلسله سخنان امام خمینی (ره) در پاریس در اول بهمن سال 1357 ؛ گزارش شبکه ABC نیوز تلویزیون آمریکا در حمایت از بختیار ؛‌ واکنش امام در پاریس در مقابل بستن فرودگاه‌ها توسط بختیار؛ تظاهرات مردم علیه بختیار و عصبانیت شبکه ABC نیوز از مواضع امام علیه بختیار ... .