یک اجرای سرود شاد دیگر از گروه فیتیله درباره ی دلهای مهربون و دوست داشتن . « خدای مهربون و پاک ، دوستت داریم ، دوستت داریم ، خالق آب و باد و خاک ، دوستت داریم ، دوستت داریم ... » .