تعدادی از اعضای تشکیلات شبکه‌های ماهواره ای ضد انقلاب و رادیو فردا با ردیابی وزارت اطلاعات دستگیر شدند و با ... .