گروه فیتیله با سرودی شاد و زیبا با موضوع فصل پاییز با ریتم یک آهنگ شاد لری . « فصل پاییز اومده ، نوبت خزونه / میریزه برگ درخت ، فصل برگ ریزونه / برگای سبز درخت ، حالا دیگه زرده ... » .