سخنان خانم دکتر نیلچی‌زاده در برنامه تلوزیونی " به سمت خدا " پیرامون تحلیل زیبای روان شناسی از رنگ مشکی . .