نماهنگ زیبا با تصاویر جذاب و دل نشین کاری از استاد علیرضا افتخاری . « سلامم را جوابی ده، که در شهر تو مهمانم / غبارم را بیفشان تا ، به پایت جان بیفشانم / بپرس از خود کجا بودی کجا هستی چه می جویی / نگاهم کن چه می گویم ، سخن بشنو چه می خوانم / دلم گوید سخن با تو، چنین روشن که من با تو / صفای این چمن با تو ، بیا مرغ سخن دانم » .