خاطره ای از خانم " شهین دخت جعفری " مبارز قبل از انقلاب ، « هر روز به دلیل شکنجه زیاد کم توان تر می شد » به طوری که ... .