قسمت سوم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون زندگی امام در نوفل لوشاتو و گفتگو با کسانی که در نزدیکی محل سکونت امام زندگی می کردند ، به همراه اتفاقات رخ داده در آن زمان و گفتگو با ... .