رهبر معظم انقلاب : پیشرفت‌های علمی نتیجه آزاد فکری است ، پیشرفت علمی را با همه توان و شتاب پیش می‌گیریم و با برنامه ریزی 50 ساله ایران عزیز را به رده‌های علمی اول دنیا می رسانیم .