حاشیه تیم های استقلال و پیروزی ، ادعای تعقیب داور سپاهان و برخورد با خبرنگاران در بازی سپاهان و صبای قم ، و مزد کار اخلاقی در ورزش .