تیتراژ پایانی فیلم سینمایی شنگول و منگول . « وقتی که راه صداقت پیش پاست راه کج رفتن ما راه خطاست ... » .