" خواص " چه کسانی هستند ؟ مصاحبه با مردم در این درباره و نقش بعضی خواص در حوادث بعد از انتخابات و همچنین سخنان امام راحل (ره) در این باره . « من به اینها باز نصیحت می‌کنم که بیایید حسابتان را از منافقینی که بر علیه اسلام قیام کرده‌اند جدا کنید ، شفاف موضع بگیرید نه دو پهلو» .