زیارت امام باقر(ع) با صدای آقای علیرضا بکایی به انضمام تصاویر زیبا از مدینه منوره و قبور بقیع . مدت زمان 04:32 .