گزارش شبکه خبر در مورد رعایت نکات تغذیه در ماه مبارک رمضان . « هر ساله با حلول ماه مبارک رمضان و تغییر الگوی غذایی روزه داران ، توجه به یکسری اصول تغذیه ای در این خصوص الزامی ایت ، نکته ی مهم آن است که همه ی روزه داران باید حتماً سحری میل کنند ... » .