یزیدیان که از تاثیر " مسلم ابن عقیل " در دل و جان مردم بیم و وحشت دارند برای جلوگیری از این کار به ایجاد فتنه علیه امام حسین (ع) و حضرت مسلم در کوفه روی می آورند و یزید هم " عبید الله ابن زیاد " را به عنوان والی جدید کوفه تعیین میکند ، تا به وسیله خشونت و سنگدلی او بتواند از قیام مردم جلوگیری کند .