انتقاد رهبر معظم انقلاب از نفوذ برخی مسائل خرافی از جمله قمه زنی، در فرهنگ عاشورا . « حقایق ماجرای عاشورا را نباید بازیچه قرار داد ، هرکس یه چیزی با آن اضافه کند ، خرافه ای را به اون وصل بکند ، کارهای غیر معمول را به نام عزاداری انجام بدهد ... » .