گفتگو با "آتیلا حجازی" فرزند "ناصر حجازی" پیرامون آخرین وضعیت اسطوره فوتبال ایران که هم اکنون در بیمارستان با سرطان دست و پنجه نرم میکند .