قسمت هفتم از سری جدید آموزش نقاشی توسط هنرمند توانا " باب راس " . در این قسمت " باب " منظره غروبی زیبا در کنار یک برکه را به شکلی هنرمندانه نقاشی خواهد کرد .