سرودی زیبا در وصف رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) . « دل در بــــر مشتــــــاقان آرام نمی گیـــرد / این عشق نمی کاهد، این شعله نمی میرد / بادا که به دریــــا برسد کوشـــش این رود / همپـــای تــــو پرچـــــم بسپاریم به موعـــــود / در ظلمت این عالم هر لحظه بتاب ای ماه / تا گــم نشود مقصــــود، تا گــم نشوم در راه / ای آنکه ز حق جویی یک لحــظه نیاسودی بــــــالله امانــــت را همــــــواره امیــــن بودی / چـــون ذره مشتـــاقان ، از خــاک برآییـــــم / با جــاذبــه مهــــر ، بـه افـــلاک بـرآیـیـــــــــم » .