تصاویری از کوه و غار ثور، همراه با بیان تاریخچه و فضیلت آن. « کوه ثور، کوهی است بزرگتر از کوه حرا که در جنوب شرقی مسجد الحرام و در فاصله ای دورتر نسبت به مکه واقع شده است. گویند این کوه به نام شخصی است که به " ثور بن منات " معروف بود... » .