اگر از درد دندان کلافه شده اید و راه های زیادی را برای آن امتحان کرده و جواب نگرفته اید ، توصیه می کنیم در این کلیپ راههای ساده ای را برای رفع درد دندان و خونریزی لثه از زبان دکتر روازاده بشنوید .