فیلم آموزشی شیوه ی خانگی ساخت نُقل بخت آور، برای مراسمات خواستگاری و عقد و عروسی و... مخصوص دختر خانمها و بانوان جوان . به مدت 09:37