گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، تلاش امام رضا علیه السلام برای تقویت برادری و صلح و دوستی در میان مؤمنان و کمک امام (ع) به مردم بی خانمان در مدینه ... .