تصاویری مستند درباره تشکیل باند یاکوزا به وسیله حامد خطر ، که کارهای زورگیری ، آدم ربایی ، اغفال دختران و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم توسط او و باندش انجام می شده است ... به مدت 03:15 .