برنامه نود مورخ 16 مهر 1388 . حسین بادامکی بازیکن تیم پرسپولیس در حالی که تا قبل از دیدار برنامه نود مورخ 16 مهر 1388 . با استقلال در لیست اصلی تیم بود اما به یکباره با تماس مشکوک از سازمان تربیت بدنی ... به مدت 01:38 .