برنامه نود مورخ 1388/7/6 . گزیده ای از گلها و صحنه های حساس دیدار دو تیم مس و راه آهن و گفتگو با سرمربیان دو تیم پس از اتمام بازی . به مدت 06:25 .