راهها ی جلوگیری از عفونت لوزه کودکان و راههای درمان آن با استفاده از پونه از زبان دکتر روازاده .