قسمتی از سریال امام علی (ع) . صبح 19 رمضان سال 40 قمری حضرت علی علیه السلام توسط یكی از خوارج در محراب مسجد كوفه ضربت خوردند . به مدت 05:07 .