قطعه ای جذاب از ماجراهای سه ناقلا . سه ناقلا در دوران سربازی خود هستند و بطور اتفاقی به مخفی گاه دشمن راه پیدا میکنند و متوجه می شوند که آنها در حال ساخت یک بمب بسیار خطرناک هستند پس سعی می کنند اون بمب را پیدا و از بین ببرند . به مدت 07:20 .