اجرای گروه فیتیله درباره ی اعضای بدن . « دو چشم داری ، ابرو داری و بینی / شکر خدا از همه بهترینی / با چشمت میبینی و میشنوی با گوشِت / می فهمی و یاد می گیری ، با هوشِت / بینی داری که حس کنی بو ها رو ... » . به مدت 01:13 .