نسخه " انگلیسی " دومین ترانه فارسی سامی یوسف به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان . ترانه You came to me ( به سویم آمدی ) ترانه ای است در وصف پیامبر گرامی اسلام (ص) در چهار نسخه فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی با زبان شعر ساده و عاشقانه توسط خود سامی یوسف سروده شده است .